Støjmåling

Padborg Park er til dagligt et køreteknisk og motorbaneanlæg, hvor der må foregå motorsport tre dage ugentligt. Alle andre dage kan der foregå kurser, events, bil/motorcykeltest og licenskurser. Herudover fem årlige løbsarrangementer i weekender.

Baneanlægget er inddelt i 6 sektioner:

Parkeringsplads, ”kravlegård” og i tilknytning hertil findes en administrationsbygning med kursuslokaler og et garageanlæg.
Glatførebaner, samt forskellige sving som ved køreteknik bruges til bremse og undvigemanøvrer.

Regler for brug af anlægget

Padborg Park har tirsdage, onsdage og lørdage til rådighed til eventuelle motorsportsarrangementer. På disse dage er støjgrænsen ved nærmeste nabo 53 dB ækvivalent over en time.
Alle andre dage bruges anlægget til event, licenskurser, sportskurser,  sponsorkørsel og køreteknik. Her er støjgrænsen ved nærmeste nabo 55 dB ækvivalent over 8 timer.

Egenkontrol

Støjmålingen foregår ved, at køretøjerne gennemkører en afmærket ”sluse” på et nærmere fastsat punkt på langsiden, hvor køretøjet støjer mest. Her måles den maksimale lydstyrke, der udsendes fra køretøjet. Støjmålersystemet registrerer og lægger det ækvivalent korrigerede støjniveau ved nærmeste nabo på internetsiden www.padborgpark.dk om aktivitet/støj. Ved hård vind og kuling påvirkes støjmåler, så der fremkommer ukorrekte målinger.

Se støjmåling her

Mini Cart 0

Din kurv er tom